MasSan

Algemene voorwaarden MasSan

MasSan

Algemene voorwaarden MasSan

 • Om de massage zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert MasSan een aantal voorwaarden. Als je een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd je e-mailadres, adres en/of telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Alle persoonlijke en medische gegevens die je verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en zonder jouw toestemming nooit aan derden verstrekt.

 • De massages die je bij MasSan ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en je door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt.

 • Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen dan is het verstandig met je arts te overleggen of je gemasseerd mag worden.

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

 • MasSan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of het verzwijgen van blessures en/of ziekte.

 • De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn massagepraktijk verwijderd.Ondergoed verplicht.

 • Een vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

 • Je kunt ook met een cadeaubon van massagepraktijk MasSan betalen; deze bon is niet in te wisselen voor contanten.

MasSan

Jouw Privacy

MasSan

Voor een goede behandeling leg ik als behandelend therapeut een dossier aan, conform de wettelijke verplichting volgens de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat MasSan:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

MasSan

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die uw zorgverzekeraar vraagt voor declaratie:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een beknopte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde' of 'psychosociaal consult

 • De kosten van het consult

MasSan

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Contact